RoDisc tertiäärisuodattimena

Ajankohtaista Yritys Tuotteet Esitteet Huolto Sovellukset Prosessikaaviot Yhteystiedot Henkilöstö Tietosuoja- ja yksityisyydensuojan periaatteet
header_bottom

Yhteystiedot

Hydropress HUBER AB
Suomen sivuliike

Hankasuontie 9

00390 Helsinki


icon.tel  0207 120 620
icon.fax  0207 120 625

 

icon.mail  info@huber.fi

Ruotsi

www.hubersverige.se

Norja

www.huber.no

Viro

www.huber.ee

Liettua

www.huber.lt

RoDisc tertiäärisuodattimena

Tertiäärikäsittely, jolla voidaan täydentää jätevedenpuhdistamoita, joissa puhdistetun veden laatu ei ole riittävä – HUBER RoDisc levysuodatin tertiäärikäsittelynä.

HUBER RoDisc® levysuodatin on nopea ja tehokas ratkaisu, kun halutaan täydentää jätevedenpuhdistamoa ja varmistaa että poistuva vesi on lähes kiintoaineetonta. Täydennystä tarvitaan erityisesti, jos jälkiselkeytys ei toimi optimaalisesti ja flokkeja karkaa purkuun. Huberin mikrosiivilä estää kertyneen kiintoaineen pääsyn purkuun ja parantaa purkuveden laatua huomattavasti ja tehokkaasti, suojaten samalla vastaanottavaa vesistöä.

Suodattimen asennus jälkiselkeytyksen jälkeen on tehokas ja edullinen tapa tehostaa jätevedenpuhdistamon toimintaa. Riittämätön altaan syvyys, korkea hydraulinen kuormitus tai aktiivilietteen huonot laskeutumisominaisuudet ovat tavallisimmat syyt siihen, että jätevedenpuhdistamo ei saavuta vaadittuja minimivaatimuksia puhdistetulle vedelle. Kun puhdistetun veden COD, BOD, N ja P määrät nousevat tarkoittaa se nousevia kustannuksia. Kun käytetään HUBER RoDisc® levysuodatinta tertiäärisuodattimena, voidaan taata että poistuva vesi on lähes kiintoaineetonta. Koska vesi virtaa RoDisc®-laitteen läpi painovoimalla on painehäviö alhainen, ja suodatin voidaan näin usein sijoittaa olemassa oleviin rakenteisiin. Koska suodatin ei vaadi suurta tilaa ja rakenne muodostuu moduuleista, voidaan RoDisc® räätälöidä vastaamaan melkein kaikkia tilavaatimuksia ja näin vältytään uudisrakentamiselta.

Tehoton jälkiselkeytys ei kuitenkaan ole ainoa syy siihen, miksi puhdistamo pitäisi laajentaa tertiäärikäsittelyllä. Varsinkin fosforin ja typen joutuminen vastaanotettavaan vesistöön edesauttaa vesistön rehevöitymistä, lisää levien ja muiden vesikasvien kasvua, johtaa hapenpuutteeseen ja kalakuolemiin sekä muiden vesieläinten vahingoittumiseen. Yhdessä saostamisen ja flokkauksen kanssa voi mikrosuodatin vähentää fosforin määrää poistuvassa vedessä hyvin matalalle tasolle. Saostusaineet muuttavat jätevedessä olevan ortofosfaatin materiaaliksi, joka liukenee huonosti veteen. Flokkauskemikaalit muuttavat muodostuneet mikroflokit makroflokeiksi, jotka jäävät kiinni mikrosiivilään.

HUBER RoDisc® levysuodatin ei vaan täytä nykyajan vaatimuksia, vaan asettaa myös standardin tulevaisuudelle. Nykyajan edistykselliset jätevedenkäsittelymenetelmät, kuten desinfiointi ja orgaanisten hivenaineiden vähentäminen, vaativat mikrosuodatusta ennen jatkokäsittelyä. Esimerkiksi UV-desinfiointijärjestelmät vaativat melkein kiintoaineettoman vesivirtauksen, jotta ne toimisivat. Usein käytetään aktiivihiiltä orgaanisten hivenaineiden poistamiseen vesistöistä. Tällöin tarvitaan luotettava aktiivihiilen ja orgaanisten partikkeleiden poistaminen. HUBER RoDisc® levysuodatin varmistaa että lähes kaikki liettynyt kiintoaine saadaan pois jätevedestä, niin että sen jälkeen asennetut edistykselliset laitteet voidaan käyttää. Mikrosiivilän aiheuttamat investointi- ja käyttökustannukset maksavat yleensä itsensä nopeasti takaisin, koska mikrosiivilöinnin ansiosta säästetään muissa lisäkomponenteissa. Mikrosiivilöinti myötävaikuttaa myös kestävällä tavalla vesistömme suojana, tänään ja tulevaisuudessa. Mikrosuodatus pitää ehdottomasti ottaa mukaan laskelmaan kun suunnitellaan puhdistamon laajentamista tai täydentämistä.

Viisi RoDisc® yksikköä tehtaalla, valmiina toimitukseen.

HUBER on toimittanut 28 kpl RoDisc® levysuodatinta Kiinassa olevan kaupungin Lie De:n suurimmalle puhdistamolle. Suodattimet käsittelevät päivittäin 2,15 miljoonan ihmisen jätevettä, joka kerätään 150 km² alueelta. Maksimivirtaus on 8,43 m³ per sekunti (!). Käsitelty jätevesi puretaan Pearl jokeen.

© Copyright - Hydropress HUBER AB – Ympäristötekniikka – Jätevedenkäsittely