Ro2, Ro9 ja RoMesh teurastamossa / HDF-flotaatio Tanskassa

Ajankohtaista Yritys Tuotteet Esitteet Huolto Sovellukset Prosessikaaviot Yhteystiedot Henkilöstö Tietosuoja- ja yksityisyydensuojan periaatteet
header_bottom

Yhteystiedot

Hydropress HUBER AB
Suomen sivuliike

Hankasuontie 9

00390 Helsinki


icon.tel  0207 120 620
icon.fax  0207 120 625

 

icon.mail  info@huber.fi

Ruotsi

www.hubersverige.se

Norja

www.huber.no

Viro

www.huber.ee

Liettua

www.huber.lt

Ro2, Ro9 ja RoMesh teurastamossa / HDF-flotaatio Tanskassa

Raportti jätevedenpuhdistamosta, jossa on erittäin korkea elintarviketeollisuuden tuottama
kuormitus Jyllannissa Tanskassa

Nykyinen suurteurastamo (yksi maailman suurimmista) uudistettiin 2000-luvun alkupuoliskolla, ja sen suunnitelmien mukainen tuotanto oli 75 000 sikaa viikossa. Tuotantoa on kuitenkin jatkuvasti jouduttu nostamaan niin, että se oli v. 2011 aikana noin 105 000 sikaa viikossa, ja joulukuussa 2011 määrä oli parin viikon ajan jopa 115 000 kpl/viikko. Laitos keskittyy yksinomaan sianteurastukseen.

Varsinaisessa teurastamossa on kaikkiaan 9 kpl HUBER Rotamat -välppää:

 • Kaksi Ro2-välppää, koko 780/1

 • Kolme Ro2-välppää, koko 1000/1

 • Yksi Ro2-välppä, koko 1200/1

 • Kaksi Ro9-välppää, koko 700/1

 • Yksi RoMesh / Ro13 (hienovälppä huuhteluveden tuottamiseen muille välpille)

Teurastamon jätevesi jaetaan kolmelle linjalle:

1)  ”Punainen” linja/teurastamovesi

2)  Linja, jonne toimitetaan lantavesi ja pesuvesi eläinkuljetusautoista ja

3)  Oma linja, jossa virtaa vain pesuvettä (teurastamo pestään yöllä) ja tämä (suuria määriä tensidejä yms. sisältävä) vesi seulotaan kahdella omalla Ro2 -välpällä.

HUBERin koneet otettiin käyttöön v. 2004 ja niistä saadut kokemukset ovat olleet hyviä. Asiakas on ollut tyytyväinen sekä toimintaan, suorituskykyyn että käyttövarmuuteen. Kaikki kokoonpanon osat ovat haponkestävää ruostumatonta SS 2343 -terästä.

IMG_0125.jpg

IMG_0129.jpg

IMG_0139.jpg

IMG_0144.jpg

Heti teurastamon vieressä sijaitsee kunnallinen jätevedenpuhdistamo, jossa käsitellään teurastamon kaikki välpätty jätevesi (mukaan lukien vuotovedet). Tehtaan saniteettivesi johdetaan kuitenkin suoraan kaupungin keskuspuhdistamoon.

Tässä puhdistamossa on lisäksi kaikkiaan viisi HUBERin konetta:

 • Kolme rinnakkaista Huber HDF7 -flotaatiolaitetta (joista kukin käsittelee yli 40 m3/h)

 • Kaksi RoS3/2 -lietteenkuivainta (teollisuusversio)

Teurastamon jätevesi johdetaan ensin tilavuudeltaan noin 700 m3 tasausaltaaseen (jossa suihkusekoittimet). Sieltä vesi pumpataan edelleen kolmeen HUBER HDF -flotaatiolaitteeseen. Erotettu liete (sekä flotaatioliete (enimmäkseen rasvaa) että saostunut liete) pumpataan pienen lietevaraston kautta rinnakkain sijoitetuille Huber RoS3/2 –ruuvikuivaimille, jossa liete kuivataan ja sieltä edelleen lietesäiliöihin. Kaikki kokoonpanon osat ovat haponkestävää ruostumatonta SS 2343 -terästä.

IMG_0170.jpg

IMG_0172.jpg

IMG_0183.jpg

IMG_0209.jpg

Tietoja tehtaasta:

 • Teurastamosta tuleva jätevesi vastaa normaalisti 105 000 käsiteltyä sikaa viikossa! Tehdas käy kahdessa vuorossa kuutena päivänä viikossa. Öisin työskentelee erityinen puhdistusryhmä.
 • Tätä puhdistuslaitosta vastaava AVL-luku (asukasvastineluku) on noin 143 000! Luku ei kuitenkaan sisällä tehtaan saniteettijätevesiä, jotka johdetaan eri kautta.
 • Puhdistuslaitoksen toiminnasta vastaa kunta, mutta laitos on elintarviketeollisuusyrityksen (teurastamon) välittömässä läheisyydessä (jatkokäsittelyä ei tehdä paikan päällä).
 • Tuleva keskivirtaus välpille ja puhdistamolle on noin 2300 m3/päivä.
 • Puhdistuslaitokseen tuleva kiintoaine-kuormitus on noin 2 500 mg/l (vastaa tehtaan Rotamat-välppien jälkeistä arvoa). Flotaatiolaitteiden jälkeinen arvo on noin 600 mg/l.
 • Puhdistamolle tuleva COD-kuormitus on noin 8 000 mg/l (vastaa tehtaan Rotamat-välppien jälkeistä arvoa). Flotaatiokäsittely alentaa COD-kuormitusta noin 85 %.
 • Kokonaisflotaatiokapasiteetti on noin 125 m3/h.
 • Lietteen kuivauskapasiteetti on yhteensä noin 9 m3/h eli noin 600 kg TS/h. Flotaatiolietteen TS-tuloarvo on noin 6-7 % ja lähtevä TS on kummankin RoS3 -kuivaimen jälkeen noin 18 %. Kuivattu liete siirretään epäkeskoruuvilla viereisessä tilassa oleviin säiliöihin.
 • Prosessissa käytettävä saostuskemikaali on rautakloridia (kulutus n. 2 m3/päivä) lisäksi käytetään myös polymeeria (sekä flotaatio- että lietteenkuivauslaitteissa).
 • Flotaation jälkeinen puhdistettu vesi johdetaan kunnan puhdistamoon edelleenkäsiteltäväksi niin, että se täyttää voimassa olevat arvot.

© Copyright - Hydropress HUBER AB – Ympäristötekniikka – Jätevedenkäsittely