Ratkaisu biologiseen jäteveden käsittelyyn: HUBER MBR Laitteet

biologisk behandling mbr

 

  1. Jäteveden syöttö
  2. Denitrifikaatiosäiliö potkurisekoittajalla
  3. Ilmastusallas ilmastimilla (paineistettu tai pintailmastus)
  4. HUBER VRM® bioreak-tori, kalvosuodattimilla
  5. Ilmastuksen puhallin
  6. Puhallin kalvojen puhdistukseen
  7. Palautusliete
  8. Ylijäämäliete edelleen-käsiteltäväksi
  9. Suodoksen sekä kierrätettäväksi tarkoi-tetun puhtaan ja desinfioidun veden poistopumput
  10. ​HUBER Turvakaiteet

© Copyright - Hydropress Huber AB