Lietteenkäsittelyn tehostaminen Kajaani

Ajankohtaista Yritys Tuotteet Esitteet Huolto Sovellukset Prosessikaaviot Yhteystiedot Henkilöstö Tietosuoja- ja yksityisyydensuojan periaatteet
header_bottom

Yhteystiedot

Hydropress HUBER AB
Suomen sivuliike

Hankasuontie 9

00390 Helsinki


icon.tel  0207 120 620
icon.fax  0207 120 625

 

icon.mail  info@huber.fi

Ruotsi

www.hubersverige.se

Norja

www.huber.no

Viro

www.huber.ee

Liettua

www.huber.lt

Lietteenkäsittelyn tehostaminen Kajaani

Projekti: Kajaani, Peuraniemen jvp

Asennettuja laitteita:

Ro3 (2006)

sakokaivolietteen vastaanottoasema

WAP/SL 2 (2006)

välpepesuri

RoSF4.1 (2006)

hiekkapesuri

RoS2.3 (2012)

lietteentiivistin

RoS3Q 620 (2012)

lietteenkuivain

Kuvaus:

Kajaanin puhdistamo on rakennettu 1975 ja puhdistusmenetelmä oli kemiallinen selkeytys. Vuonna 2003 puhdistamo saneerattiin biologiseksi suodattimeksi. Biologinen suodatin on BIOSTYROC-suodatin. Välpe- ja hiekkapesurit sekä hiekanerotus uusittiin vuonna 2006.

Liittyjämäärä on 35 000.

Vuonna 2012 haluttiin sekä lietteen sakeutusta että kuivausta tehostaa. Sakeuttamoaltaissa lietteen sakeus nousi vain 1,7% TS. Päätettiin korvata toinen sakeuttamoallas koneellisella lietteen tiivistinlaitteella. Puhdistamolla syntyi n 400 m³/d ylijäämälietettä ja sakeutuksen jälkeen määrä oli 200 m³/d. Haluttiin nostaa kiintoaine-pitoisuutta 3-4% TS. Tiivistimen suoritusarvojen tuli olla 20 – 35 m³/h (sakeus 1-2%) ja 400 kgTS/h. Tähän projektiin valittiin HUBER ROTAMAT® RoS2 koko 3 lietteentiivistin.

Kuivauksen tehostamiseen päätettiin valita yksi ruuvikuivain ja yksi linko. Ruuvikuivaimen kapasiteetin tuli olla 6-10 m³/h ja 250 kgTS/h. Tähän valittiin HUBER ROTAMAT® RoS3Q6 20 ruuvikuivain.

Tämä lietteenkäsittelyn tehostamisprojekti on nyt valmis ja laitteita voi käyttää kahdella eri tavalla:

  1. Vaihtoehto
    Liete pumpataan suoraan prosessista mekaaniselle tiivistimelle ROTAMAT®RoS2, joka tiivistää lietteen 3-4 % TS ja purkaa 205 m³ varastoaltaaseen. Sieltä liete pumpataan edelleen ROTAMAT® RoS3Q 620 lietteenkuivaimelle.
  2. Vaihtoehto
    Liete pumpataan prosessista vanhaan varalla olevaan tiivistämöön ja sieltä suoraan ROTAMAT® RoS3Q 620 lietteenkuivaimelle tai liete pumpataan prosessista lietteen varastoaltaaseen ja sieltä edelleen ROTAMAT® RoS3Q 620 lietteenkuivaimelle.

Takuuajoissa saavutettiin seuraavia tuloksia:

1. Vaihtoehto / Prosessista – RoS2  tiivistin – varastoallas – RoS 3Q 620 kuivain

RoS2  tiivistin:

Kapasiteetti:

20 – 35 m³/h

Lietteen syöttösakeus:

0,75% TS

Kiintoainekapasiteetti:

150 – 260 kgTS/h

Polymeerin määrä:

5 – 6,7 g/kgTS

Lietekakku:

2,7 – 4,5% TS

RoS3Q 620 Kuivain:

Kapasiteetti:

4,5 – 7,5 m³/h

Lietteen syöttösakeus:

3,4 % TS

Kiintoainekapasiteetti:

153 - 255 kgTS/h

Polymeerin määrä:

2 – 3,5 g/kgTS

Lietekakku:

27 - 29 % TS

Tiivistykseen käytettiin Superfloc anioninen polymeeri ja kuivaukseen Zetagin kationista polymeeriä. Lietteentiivistimellä päästään halutessa korkeampaan kuiva-ainepitoisuuteen.

Johtopäätökset koeajosta:

RoS2 lietteentiivistin kykeni ilman ongelmia tiivistämään laitoksella syntyvän lietteen riittävän tiiviiksi. Lietteen tiivistyksessä olisi päästy parempiin tiivistystuloksiin niin halutessa. Lisäksi lietteen syöttömäärä olisi voitu vielä nostaa korkeammaksi mutta sille ei nähty tarvetta.

RoS3Q 620 kuivaimelle syötettiin tiivistettyä lietettä 6 m³/h ja tällä määrällä saatiin kuivattua kaiken tiivistetyn lietteen ja pinta varastosäiliössä rupesi laskemaan. Kuivaustulos oli erittäin hyvä.

2. Vaihtoehto / Prosessista – varastoallas – RoS3Q 620 Kuivain

RoS3Q 620 Kuivain:

Kapasiteetti:

11 - 14 m³/h

Lietteen syöttösakeus:

1,7 – 2,1 % TS

Kiintoainekapasiteetti:

221 - 294 kgTS/h

Polymeerin määrä:

1,7 – 2,3 g/kgTS

Lietekakku:

24 - 29 % TS

Johtopäätökset:

Lietteenkuivaustulokset olivat erittäin hyviä, ja RoS3Q 620 lietteenkuivain toimi hyvin myös laihalla lietteellä. Polymeerinä käytettiin Zetagin kationista polymeerijauhetta.

© Copyright - Hydropress HUBER AB – Ympäristötekniikka – Jätevedenkäsittely