Lietteen käsittely

Ajankohtaista Yritys Tuotteet Esitteet Huolto Sovellukset Prosessikaaviot Yhteystiedot Henkilöstö Tietosuoja- ja yksityisyydensuojan periaatteet
header_bottom

Yhteystiedot

Hydropress HUBER AB
Suomen sivuliike

Hankasuontie 9

00390 Helsinki


icon.tel  0207 120 620
icon.fax  0207 120 625

 

icon.mail  info@huber.fi

Ruotsi

www.hubersverige.se

Norja

www.huber.no

Viro

www.huber.ee

Liettua

www.huber.lt

Lietteen käsittely

Mekaaninen lietteen käsittely sisältää lietteen välppäyksen, tiivistyksen ja kuivauksen.

Lietteen välppäys

Lietteen välppäys on mekaaninen käsittely vaihe, jossa saadaan aikaan lietteen homogenisointi ja vieraan aineksen erotus

ja täten taataan myöhemmän lietteen käsittelyn häiriötön toiminta. Käyttöongelmat, kuten putkien, pumppujen, lämmönvaihtimien tukkeutuminen, sekoittimien jumiutuminen sekä lietteenkuivauskoneiden vaurioituminen voidaan luotettavasti välttää HUBER Lietevälpillä.

STRAINPRESS® Lietevälppä on vaakasuora, putken muotoinen karkean aineksen erotin. Karkea ainesta erotetaan jatkuvasti paineen avulla ja jaksottain puhdistetaan välppäysalue.

Lietteen tiivistys

Jotta saavutettaan taloudellinen myöhempi lietteenkäsittely, on tarpeellista vähentää jäteveden puhdistuksessa syntyvän lietteen määrää. Määrän vähennys saavutetaan erottamalla vettä lietteestä prosessin eri vaiheissa. Suurin sovellus lietteentiivistys laitteille on määrän vähentäminen biologisestä lietteestä ja ylijäämälietteestä. Yleiset lietteen tiivistyslaitteet kuten rumpuja nauhatiivistimet, HUBER tarjoaa myös omia kehittämiään lietteentiivistyslaitteita, kuten ruuvi ja levytiivistimiä. Sopivan laitteiston valinta jokaisella prosessille riippuu projektikohtaisista suunnitteluarvoista, kuten tarvittavasta järjestelmän kapasiteetistä, käyttö- ja investointikuluista, sekä myös laitteiston luotettavuudesta, joustavuudesta ja järjestelmä monimutkaisuudesta.

Lietteen kuivaus

Teolliset ja kunnalliset jätevedenpuhdistamot vaativat lietteen kuivauksen ennen muuta käisttelyä tai hyötykäyttöä. Lietteen

hävittämiskustannusten noustessa on tarpeen tiivistää lietettä korkeampaan kiintoainespitoisuuteen. HUBER tarjoaa tähän tarkoitukseen yleisesti tiedossa olievia järjestelmiä jatkuvatoimiseen lietteen kuivaukseen, kuten suotonauhapuristimen, mutta on kehittänyt ROTAMAT® Ruuvipuristimet pienille ja keskisuurille jätevedenpuhdistamoille. Tästä laajasta tuoteryhmästä yhdistettynä monen vuoden kokemukseen lietteenkuivauksesta HUBER tarjotaa parhaiten soveltuvaa teknologiaa jokaiseen yksilölliseen sovellukseen.

Klikkaa valikkoa vasemmalla niin voit lukea enemmän tuotteistamme!

© Copyright - Hydropress HUBER AB – Ympäristötekniikka – Jätevedenkäsittely