Hiekanpesuri RoSF4

Ajankohtaista Yritys Tuotteet Esitteet Huolto Sovellukset Prosessikaaviot Yhteystiedot Henkilöstö Tietosuoja- ja yksityisyydensuojan periaatteet
header_bottom

Yhteystiedot

Hydropress HUBER AB
Suomen sivuliike

Hankasuontie 9

00390 Helsinki


icon.tel  0207 120 620
icon.fax  0207 120 625

 

icon.mail  info@huber.fi

Ruotsi

www.hubersverige.se

Norja

www.huber.no

Viro

www.huber.ee

Liettua

www.huber.lt

Hiekanpesuri RoSF4

RoSF4

 • Korkea erotustehokkuus 95 % / 0.20 mm
 • Pestyn hiekan orgaanisen aineen osuus < 3% (hehkutushäviö)
 • Soveltuu myös esilajitellun jätevesihiekan käsittelyyn
 • Kapasiteetti 3 t/h asti
 • Hydraulinen kapasiteetti 25 l/s asti
 • Akselillinen ruuvi huoltovapaalla laakerilla ohjaustankojen sijaan
 • 1700 asennusta
 • Alhaiset hiekan hävittämis-kustannukset
 • Esite, klikkaa tästä

 

RoSF4

 

Erota jyvät akanoista: Mihin hyvän hiekkapesurin pitäisi pystyä?

Kun esittelimme COANDA-hiekkapesurimme vuonna 1994 ja panimme alulle sen menestystarinan, ei kestänyt kauan, ennen kuin kilpailijat toivat markkinoille omia hiekkapesureitaan. Alussa useimmat kilpailijoista eivät onneksi tarkasti ymmärtäneet tuotettamme. Mutta kun markkinoiden kysyntä kasvoi, kaikki ’ystävämme’, yksi toisensa jälkeen, aktivoituivat, ensin Saksassa, tämän innovaation ’synnyinsijoilla’, ja myöhemmin myös muissa maissa, joissa ei useinkaan ole mitään esteitä kopioimiselle, kuten hyvin tiedämme.

Mutta yksikään toinen hiekkapesuri ei ole päässyt lähellekään COANDA-hiekkapesuriamme toiminnaltaan ja tehokkuudeltaan. Hiekkapesurin laatua arvioitaessa on aina otettava huomioon seuraavat ominaisuudet: erotustehokkuus, pesutehokkuus (pestyn hiekan laatu) ja kulumiskestävyys. HUBER on tähän mennessä myynyt lähes 2 000 COANDA-hiekkapesuriyksikköä.

Erotustehokkuus:

Hiekkapesurin erotustehokkuus riippuu syöttöjärjestelmästä, pintakuormasta ja jäteveden laadusta. Hiekkapesurin lisäksi tarvitaan erotusallas, ts. vettä, jossa kiintoaines (tässä tapauksessa hiekka ja muut orgaaniset aineet) laskeutuvat nopeasti. Tehokas hiekkapesuri mahdollistaa orgaanisen materiaalin jatkuvan tehokkaan erotuksen. Olemme mitanneet erotustehokkuutta omassa testauslaitteistossamme. Sekä omat tuloksemme että yliopistossa tehdyt mittaukset osoittavat, että keskitetty syöttö pyörrekammion ja COANDA Tulip-virtauksenrauhoittimen läpi tarjoaa optimaaliset edellytykset hyville erotustuloksille. Onnistunut syöttöjärjestelmä, yhdistettynä suureen vesipintaan (pieni pintakuorma) ja kehämäiseen ylivuotoaltaaseen vähentävät merkittävästi virtausnopeutta syöttöaltaasta poistoaltaaseen, jolloin yli 200 µm:n hiekkahiukkaset voidaan erottaa luotettavasti. Ylivuotoaltaan käyttö estää imuvaikutuksen, ts. veden ulosvirtausnopeuden kiihtymisen. Edes parhaiten mitoitetulla hiekkapesurilla ei kuitenkaan saada tyydyttäviä tuloksia, jos selkeytykselle ei ole riittävästi tilaa. Yleisesti tiedetään, että suuri osa raskaista orgaanisista hiukkasista jää hienoon hiekkaan, joka voidaan vain 'puhaltaa pois' laitoksesta, jos nopeus kasvaa. Tämä ilmiö johtaisi hienon 200 - 350 µm hiekan menettämiseen. Käyttämällä patentoitua orgaanisten ainesten erotusratkaisuamme raskaat orgaaniset hiukkaset voidaan poistaa helposti pesuprosessin lopussa niin, että kaikille hiukkasille jää aina riittävästi selkeytystilaa.

Pesutehokkuus:

Vaikka patenttimme antaa meille kattavan kopiointisuojan ja estää laittoman kopioinnin, kaikki kilpailijamme yrittävät tavalla tai toisella kiertää sen. Siitä huolimatta kaikissa hiekkapesureissa on kartionmuotoinen säiliö, johon on asennettu kalteva hiekanpoistoruuvi, paineanturi ja orgaanisten ainesten erotin, tarkkaan tietämättä, mihin se oikeastaan on hyvä. Jotkut ovat yrittäneet korvata sekoittimen paineilmalla ottamatta huomioon, että paineanturi ei sen jälkeen enää anna jatkuvasti luotettavia mittauksia. On myös ratkaisuja, joissa on asennettu vain jakokanavat pesuvyöhykkeelle, jossa me käytämme patentoitua rei'itettyä levypohjaratkaisua. Heidän järjestelmänsä ei pysty muodostamaan leijupetiä, mistä seuraa, että laitos toisinaan pesee, mutta taas toisinaan jää kauas luvatusta alle 3 %:n hehkutushäviöstä. Toiset ovat yrittäneet onneaan nopeakäyntisellä sekoittimella (40 rpm) aikaansaadakseen hiekan fluidisaation ja pesun. Sellaisella nopeudella säiliön paineanturi ei kuitenkaan pysty antamaan luotettavia mittaustuloksia ja samalla se on erittäin kuluttavaa.

Kilpailukykyisimmillä tuotteilla ei pyritäkään saamaan homogeenista leijupetiä, vaan ne sekoittavat jatkuvasti laskeutettua kiintoainesta. Tämä voi toimia siihen asti, että jäljellä ei ole juuri lainkaan pestävää hiekkaa, mutta jos hiekkaa on enemmän, poistoruuvi poistaa orgaaniset aineet hiekan kanssa kuten lajitin, tai hiekka poistuu laitoksesta poistoveden mukana, ja lopulta päädytään tilanteeseen, että 'Hiekkaa ei ole!'. Tapoja, joilla kilpailijat yrittävät pestä hiekkaa, on lukuisia, mutta kaikkien niiden mainitseminen menisi tämän artikkelin aihepiirin ulkopuolelle. Jotkut 'fiksuista' kansainvälisistä kilpailijoistamme ovat kopioineet ainakin COANDA-hiekkapesurimme ulkoasun sellaisenaan, mutta valitettavasti heiltä puuttuu vaadittava tietotaito tai käsitys siitä, miten hiekanpesuprosessia tulee hallita.

Kulumiskestävyys:

Hiekka on erittäin kriittistä ja kuluttavaa materiaalia erityisesti silloin, kun se liikkuu. Monissa jätevedenkäsittelylaitoksissa käytetään hiekkaloukkuja pumppujen ja putkistojen kestoiän pidentämiseksi. Tästä syystä olemme alusta alkaen kiinnittäneet erittäin paljon huomiota laitteiston suojaamiseen kulumiselta. COANDA-hiekkapesureissamme eivät pyörivien laitteiden (sekoitin, ruuvi) suhteelliset nopeudet ole korkeita, ja hiekanpoistoruuvin molemmissa päissä on korkealaatuiset tukilaakerit (silikonikarbidi-/karkaistut valurautalaakerit) niin, ettei kierukka naarmuta kourun seinämiä. Hitsatuilla siirtotangoilla, muovikouruilla tai halvoilla laakereilla ei pitäisi olla mitään tekemistä hiekankäsittelyjärjestelmissä. COANDA-hiekkapesurin sekoitin toimii aina homogeenisessä leijupedissä niin, että leijupedissä oleva hiekka aiheuttaa vain pienen vastuksen sekoittimen siiville. Koska kulumista ei kuitenkaan voi täysin estää, COANDA-hiekkapesurimme kaikki sekoitussiivet on valmistettu läpimitaltaan 30 mm:n materiaalista. Pienen suhteellisen nopeuden ja massiivisten materiaalien vuoksi voimme taata hiekkapesurille noin 20 000 tunnin kestoiän.

Johtopäätös:

Jos harkitsette hiekkapesurin ostoa, varmistakaa, että tarjous sisältää hyvältä hiekkapesurilta vaadittavat ominaisuudet:

 • pieni pintakuorma
 • kehämäinen ylivuotoallas
 • erillinen orgaanisten ainesten erotus
 • hiekan pesu ja erotus myös syötön aikana
 • pesutoiminta / fluidisaatio
 • hiekanpoistoruuvi molemmissa päissä
 • korkea kuiva-ainepitoisuus

Luottakaa asiantuntemukseemme hiekan pesussa. Silloin voitte olla varmoja, että olette hyvissä käsissä (kuva 2). Emme halua myydä satoja kiloja ruostumatonta terästä asiakkaillemme, vaan tarjota heille teknisen ratkaisun, joka todella auttaa heitä säästämään paljon jätemaksuissa. Meidän sanaamme voi luottaa. 

© Copyright - Hydropress HUBER AB – Ympäristötekniikka – Jätevedenkäsittely