Hiekanpesu Turku

Ajankohtaista Yritys Tuotteet Esitteet Huolto Sovellukset Prosessikaaviot Yhteystiedot Henkilöstö Tietosuoja- ja yksityisyydensuojan periaatteet
header_bottom

Yhteystiedot

Hydropress HUBER AB
Suomen sivuliike

Hankasuontie 9

00390 Helsinki


icon.tel  0207 120 620
icon.fax  0207 120 625

 

icon.mail  info@huber.fi

Ruotsi

www.hubersverige.se

Norja

www.huber.no

Viro

www.huber.ee

Liettua

www.huber.lt

Hiekanpesu Turku

Säästä rahaa HUBER hiekanpesurilla Coanda RoSF4

Esimerkki: Turun seudun puhdistamo Oy, Kakolanmäen jvp

Tilanne

Jäteveden sisältämä hiekka erotetaan yleensä hiekanerotusaltaissa. Heikka voidaan pumpata sitten hiekanerotuksesta hiekanlajittimeen (esim ruuviin), joka poistaa kiintoainetta. Hiekanlajittimesta poistetun hiekan hehkutushäviö saattaa vaihdella 10- 80% välillä sekä hiekanerotuksen kiintoaineen vesipitoisuus on myös korkea (50 - 80%).

Ratkaisu

HUBER Coanda RoSF4 hiekanpesuri yhdistää hiekan erotuksen ja pesun yhteen kompaktiin laitteeseen. Hiekan, orgaanisen aineen sekä veden sekoitus syötetään hiekanpesurissa olevaan pyörrekammioon, josta sekoitus virtaa Coanda Tulip-virtauksen jakolevyn kautta laitteen sisään. Virtaus muuttuu tasaiseksi vaakasuoraksi virtaukseksi, jossa virtausnopeus laskee 1/10 sisääntulovirtauksesta. Hiekanpesurin erinomainen Coanda-virtausmalli takaa >95% erotuksen hiekanjyville, joiden halkaisija on 0,20-0,25 mm.

Orgaaninen aines on kiinnittynyt hiekanjyviin, jotka laskeutuvat laitteen pohjalle. Hiekanpesurin säiliön pohjassa olevan reikälevyn läpi syötetään pesuvettä hiekkapetiin, jolloin hiekanjyvät alkavat nousta vedenvirtauksen vaikutuksesta ja hankautuvat toisiaan vasten. Orgaaninen aines irtoaa hiekanjyvistä ja kohoaa säiliössä ylöspäin. Prosessia tuetaan säiliön keskellä olevalla sekoittajalla, joka myös siirtää orgaanista ainesta säiliön laidalle kohti orgaanisen aineen poistoventtiiliä, josta se poistetaan jaksottain. Fluidisoidun hiekkapedin avulla saadaan erinomainen pesutulos. Hehkutushäviö pestyssä hiekassa < 3 % sekä hiekan kuiva-ainepitoisuus > 90 %.

HUBER hiekanpesurit säästävät rahaa jätevedenpuhdistamoilla.

EU:n kaatopaikkadirektiivi sekä valtioneuvoston asetus kaatopaikoista rajoittaa biohajoavien ja muiden orgaanisten jätteiden hyväksymistä tavanomaisen jätteen kaatopaikoille vuoden 2016 tammikuusta alkaen. Uudet rajoitukset koskevat jätettä, jonka orgaanisen hiilen kokonaismäärä tai hehkutushäviö ylittää määritellyt raja-arvot. Asetuksessa jätteet luokitellaan kolmeen kaatopaikkakelpoisuusluokkaan: pysyvä jäte, tavanomainen jäte tai vaarallinen jäte. Luokittelu sisältää orgaanisen hiilen kokonaismäärän, hehkutushäviön ja liuonneen orgaanisen hiilen raja-arvot, jotka taulukossa alempana. Näiden lisäksi luokitusta varten käytetään myös eri yhdisteiden sekä alkuaineden raja-arvoja.

Valtioneuvoston asetuksen raja-arvot kaatopaikkajätteen pitoisuuksille:

Muuttuja

Pysyvän jätteen raja-arvo (Luokka A)

Tavanomaisen jätteen raja-arvo (Luokka B)

Vaarallisen jätteen raja-arvo (Luokka C)

TOC (%KA)*1

3 5 6

Hehkutushäviö (%KA)*2

- - 10

DOC [mg/kg]*3

500 800 1000

*1. Orgaanisen hiilen kokonaismäärä

*2. Vaarallisen jätteen kaatopaikalle on sovellettava joko hehkutushäviön tai orgaanisen hiilen kokonaismäärän raja-arvoa

*3. Liuennut orgaaninen hiili yksivaiheisella ravistelutestillä L/S 10

HUBER hiekanpesurilla saavutetut tulokset

Turun seudun puhdistamo Oy:n Kakolanmäen jätevedenpuhdistamolla

Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista sekä edellisillä hiekanpesureilla pestyn hiekan korkea orgaanisen aineen määrä olivat lähtökohtina Turun seudun puhdistamo Oy:n Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon hiekanpesureiden uudistamiseksi vuonna 2014. Huber hiekanpesureiden hyvät referenssit maailmalla ja Suomessa sekä hiekanpesureilla saavutettavat erinomaiset tulokset olivat syy Huber hiekanpesureiden valintaan Kakolanmäen uusiksi hiekanpesureiksi.

Vuoden 2014 keväällä Kakolanmäen jätevedenpuhdistamolle asennettiin kaksi HUBER RoSF4 hiekanpesuria kokoa 2, joilla yhdellä laitteella maksimi hiekkavesiseoksen syöttövirtaus on 16 l/s. Jätevedenpuhdistamon hiekanerotuksesta hiekanpesureille tuleva hiekka sisältää suuria määriä orgaanista ainesta, joten pestystä hiekasta tulevan orgaanisen aineen käsittelyyn valittiin lisäksi HUBER Rotamat RPPS 780/3mm reikäkorivälppä sekä ruuvikuljetin HUBER Ro8t. Asennustyöt suoritti Skanska Infra Oy ja automaation toteutti Insta Automation Oy.

Hiekanpesureiden käyttöönoton jälkeen kesällä 2014 analysoitiin pestyn hiekan ominaisuudet laboratoriossa. Näytettä varten hiekka kerättiin hiekkalavalta useista eri kohdista ja syvyyksistä. Analyysien mukaan kokonaisorgaanisen hiilen (TOC) sekä liuonneen orgaanisen hiilen (DOC) pitoisuudet täyttivät pysyvän jätteen kaatopaikalle sijoittamisen kriteerit. Lisäksi analysoitiin hehkutushäviö, joka myös täyttää kriteerit selvästi. Hiekan orgaaninen hiili ei rajoita hiekan sijoittamista kaatopaikalle.

Muuttuja

Analyysitulos hiekasta

Pysyvän jätteen raja-arvo (Luokka A)

TOC (%KA)

2,2 3

DOC (L/S 10) [mg/kg]

42 500

Hehkutushäviö (%KA)

2 -

Turun seudun puhdistamo Oy:ssä ollaan erittäin tyytyväisiä uusiin hiekanpesureihin. Muutosta vanhoista hiekanpesureista Huberin hiekanpesureihin kommentoidaan: ”Uusien hiekkapesurien hiekat voimme toimittaa kustannustehokkaasti loppusijoitukseen kaatopaikalle”.

HUBERin hiekanpesureilla säästetään rahaa hiekankäsittelykustannuksissa.

© Jere Anttila / Turun seudun puhdistamo Oy

2 x HUBER hiekanpesuri Coanda RoSF4 koko 2 (16 l/s). Turun seudun puhdistamo Oy.

HUBER hiekanpesurilla orgaanisesta aineksesta pesty ja kuiva hiekka hiekkalavalla. Turun seudun puhdistamo Oy.

© Jere Anttila / Turun seudun puhdistamo Oy

HUBER Rotamat RPPS 780/3mm reikäkorivälppä hiekanpesureilta tulevan orgaanisen aineksen välppäykseen sekä HUBER  Ro8t ruuvikuljetin välppeensiirtoon välpelavalle. Turun seudun puhdistamo Oy.

© Copyright - Hydropress HUBER AB – Ympäristötekniikka – Jätevedenkäsittely