Hiekanerotus

Ajankohtaista Yritys Tuotteet Esitteet Huolto Sovellukset Prosessikaaviot Yhteystiedot Henkilöstö Tietosuoja- ja yksityisyydensuojan periaatteet
header_bottom

Yhteystiedot

Hydropress HUBER AB
Suomen sivuliike

Hankasuontie 9

00390 Helsinki


icon.tel  0207 120 620
icon.fax  0207 120 625

 

icon.mail  info@huber.fi

Ruotsi

www.hubersverige.se

Norja

www.huber.no

Viro

www.huber.ee

Liettua

www.huber.lt

Hiekanerotus

Jotta jätevedenpuhdistamon hyvät käyttöolosuhteet voidaan taata on välttämätöntä erottaa vesivirtausten mukana kulkeutunut hiekka ja muu mineraalinen aines orgaanisesta aineksesta.

Hiekan-, soran ja muun mineraalisen aineksen erotus jätevedestä tarvitaan, jotta  jätevedenkäsittelyprosessi toimisi hyvin ja olisi luotettava. Hyvä hiekanerotus ehkäisee käyttöongelmia kuten hiekan kerääntymistä ilmastusaltaisiin ja mädättämöihin, pumppujen tai linkojen kulumista sekä ehkäisee lietekaukaloiden ja lietelinjojen tukkeutumista.

Päämääränä on erottaa mahdollisimman paljon hiekkaa orgaanisesta aineksesta ja palauttaa orgaaninen aines kiertoon. Hiekanerotuskyky mitataan useimmin jyväkoolle 0,2 mm.

Sekaviemäristä voidaan erottaa n 60 l. hiekkaa 1000 m³ jätevettä kohti.

Tavallisimmat hiekanerottimia ovat suorakaiteenmuotoisia kanavia, pyöreitä altaita ja pyörrevirtauksella toimivia hiekanerottiiat. Ne erottavat hiekan joko painovoiman avulla (pitkät suorakaiteenmuotoiset kanavat) tai keskipakovoiman avulla (pyöreät ja pyörrevirtauksella toimivat altaat). Pitkissä suorakaiteenmuotoisissa kanavissa käytetään usein laahaimia tai kuljetusruuvia hiekan keräämiseksi.

Kiintoaineen siirto jatkokäsittelyyn tapahtuu pumpulla, hiekanlajittimella tai sisäänrakennetulla hiekanerotus-ruuvilla.

Hiekanerotuskanavat ovat usein varustettu ilmastuksella, jotta estetään leijuvan aineksen laskeutuminen ja vähentään orgaanisen aineksen määrää hiekassa. Lisäksi ilmastus auttaa osan rasvasta ja öljystä nousemaan pinnalle ja poistamiseen.

Kalbskopfin mukaan viipymä on tärkeä tekijä ilmastettujen hiekanerotus-altaiden suunnittelussa. Tästä huolimatta eivät edes ilmastetut hiekanerotusaltaat voi taata luotettavaa hiekanerottamista orgaanisesta aineksesta. Ainoastaan hyvä hiekkapesuri voi lähes kokonaan erottaa orgaanisen aineksen hiekasta ja tuottaa puhdasta hiekkaa.

Saat enemmän tietoa laitteesta, kun klikkaat sen nimeä vasemmalla olevasta valikosta!

© Copyright - Hydropress HUBER AB – Ympäristötekniikka – Jätevedenkäsittely