Hiekan käsittely

Ajankohtaista Yritys Tuotteet Esitteet Huolto Sovellukset Prosessikaaviot Yhteystiedot Henkilöstö Tietosuoja- ja yksityisyydensuojan periaatteet
header_bottom

Yhteystiedot

Hydropress HUBER AB
Suomen sivuliike

Hankasuontie 9

00390 Helsinki


icon.tel  0207 120 620
icon.fax  0207 120 625

 

icon.mail  info@huber.fi

Ruotsi

www.hubersverige.se

Norja

www.huber.no

Viro

www.huber.ee

Liettua

www.huber.lt

Hiekan käsittely

Hiekka ja muu mineraalinen aines, joka tulee jätevedenpuhdistamolta tai katujen siivouksesta on yleensä enemmän tai vähemmän saastutettu orgaanisilla partikkeleilla ja muulla vieraalla materiaalilla. Orgaanisen aineen sekä muun jätteen määrä hiekassa on 10 - 80%, tälläista hiekkaa on vaikea kuivattaa. Hyvin toimivan hiekankäsittelyjärjestelmän tarkoitus on erottaa arvokkaat >0.20 mm

hiekanjyvät ja muut mineraaliset aineet saastuttavasta orgaanisesta aineksesta.

Hiekankäsittelyn lopputuote on arvokas hiekka, jossa organisen aineen määrä on < 3% ja joka sisältää vettä alle 10%.

Tämän saavuttamiseksi korkeaan arvoon nousee laadukas hiekkasuodatin.

Tällainen hiekankäsittely ei pelkästään alenna kierrätettävän/hävitettävän hiekan määrää

ja painoa vaan myös hävittämiskustannuksia. Jos puhdas hiekka voidaan kierrättää, esim. tienrakenuksessa voidaan välttyä hävittämiskustannuksista kokonaan.

Jätevedenpuhdistamon hiekankäsittely

Jos käsiteltävä hiekka on jätevedenpuhdistamon hiekanerotusaltaasta peräisin niin hiekanpesuen paras ratkaisu on HUBERin maailmanlaajuisesti tunnettu Hiekanpesuri.

HUBERin Hiekanpesuri takaa että pesty hiekka sisältää alle 10% vettä ja alle 3% orgaanista ainetta. Hiekka on niin puhdasta että se voidaan helposti uudelleenkäyttää. Yhtä tärkeätä on HUBERin hiekkapesurin erotuskapasiteetti, joka on 95% yli 0,20 mm hiekanjyväsistä. Yli tuhat HUBERin

hiekanpesuria toimii menestyksekkäästi ympäri maailmaan.

Monessa maassa lainsäädäntö määrittelee vaatimukset pestylle hiekalle. Tähänasti HUBERn hiekapesuri on vaivatta pystynyt vastaamaan pestylle hiekalle asetetut vaatimukset, ja hiekanpesuri tulee mitä todennäköisemmin tekemään niin myös tulevaisuudessa.

Viemäri- ja lakaisuhiekan käsittely

Viemäri-, katukaivojen- ja lakaisuhiekan puhdistamisprosessi voi vaihdella suuresti. Käsittelyjärjestelmä täytyy suunnitella erikseen huomioon ottaen syötettävän materiaalin koostumus, määrä, poistettavan

materiaalin laatu jne. Prosessin päävaiheet ovat: varastointi ja punnitus, vieraiden esineiden erottaminen, hiekan erotus ja hiekanpesu. Jos käsittelyjärjestelmälle ei voida toimittaa pesuvettä ulkopuolelta, voidaan erillinen vedenkäsittely-yksikkö toimittaa, jonka avulla tarvittava pesuvesi

voidaan kierrättää.

Laajaan kokemukseensa nojaten voivat HUBERn insinöörit suunnitella räätälöidyn hiekankäsittelylaitoksen erityistarpeillesi.

© Copyright - Hydropress HUBER AB – Ympäristötekniikka – Jätevedenkäsittely