Rumpuvälppä LIQUID / CarbonWin

Ajankohtaista Yritys Tuotteet Esitteet Huolto Sovellukset Prosessikaaviot Yhteystiedot Henkilöstö Tietosuoja- ja yksityisyydensuojan periaatteet
header_bottom

Yhteystiedot

Hydropress HUBER AB
Suomen sivuliike

Hankasuontie 9

00390 Helsinki


icon.tel  0207 120 620
icon.fax  0207 120 625

 

icon.mail  info@huber.fi

Ruotsi

www.hubersverige.se

Norja

www.huber.no

Viro

www.huber.ee

Liettua

www.huber.lt

Rumpuvälppä LIQUID / CarbonWin

HUBER toimittaa prosessijärjestelmän, jolla voidaan korvata esiselkeytyksen

HUBER Rumpuvälppä LIQUID – huipputeknologinen tuote, joka saavuttaa enemmän ja enemmän suosiota Saksassa

Vuonna 2017 HUBER voitti projekteja kahdessa saksalaisessa osavaltiossa, jossa käytetään innovatiivinen HUBER CarbonWin® järjestelmää hiilen erottamiseksi. Toteuttamistyö on juuri nyt käynnissä kohteissa Saxony-Anhalt:ssa ja Baden-Württembergissä.

Projekti Straßfurt – ensimmäinen HUBER CarbonWin® järjestelmän asennus Saksassa

Straßfurtin kaupunki sijaitsee Salzlandkreis alueella, Saxony-Anhalt osavaltiossa. Kaupungista tuli tammikuun 31. päivänä 1851 kalisuolateollisuuden maailmanlaajuinen kehto. Siitä tuli Royal Prussian Salt Mine –yhtiön kotipaikka ja siellä avattiin maailman ensimmäinen kalisuolakaivos. Kun ensimmäinen kalisuolan nostokuilu oli saatu käyttöön, koko Straßfurt ennen kokemattoman taloudellisen nousukauden ei pelkästään kaivoksesta johtuen, vaan myös sen ympärille kerääntyneen kemianteollisuuden ansiosta.

Straßfurtin kaupungin jätevedenpuhdistamo on mitoitettu AVL 40 000. Kun paikkakunnalle on syntynyt enemmän ja enemmän teollisuutta on tuloveden COD kuormitus koko ajan noussut ja vastaa nyt n AVL 46 000. Typpikuormaa mittaamalla luulisi kuitenkin, että laitoksen koko olisi AVL 27 000. Tarkastelemalla näitä olosuhteita haluttiin löytää taloudellisesti kiinnostava ratkaisu, joka poistaisi sisään tulevan hiilen suuren määrän. Kokonaisratkaisu vaati myös koko jätevedenkäsittelyprosessin muuttamista lietteen aerobisesta stabiloimisesta anaerobiseksi stabiloinniksi sekä mädätyksen lisääminen.

Tämän saavuttamiseksi tulisi laitokselle rakentaa esiselkeytys. Koska HUBER Rumpuvälppä LIQUID vatii vähemmän tilaa ja on taloudellisesti tehokkaampi vaihtoehto, valittiin se korvaamaan perinteistä isoa esiselkeytysallasta.

HUBER Rumpuvälppä LIQUID on suunniteltu jäteveden hienovälppäykseen ja tässä mitoitettu osalle virtauksesta, eli 100 l/s. Koska kokonaisvirtaus tulva-aikana voi nousta 256 l/s, ohitetaan välppä näissä tilanteissa 156 l/s.

Koska HUBER Rumpuvälppä LIQUID erottaa hyvin paljon COD:tä, voidaan puhdistamon biologinen osa (ks alla oleva kuva) kohta sulkea.

csm_stassfurt1_CarbonWin.jpgTällä säästetään suuri määrä ilmastukseen käytettävää energiaa. Tämän lisäksi    voidaan HUBER välpällä erotettu etuselkeytysliete muuttaa energiarikkaaksi biokaasuksi mädättämössä ja biokaasu edelleen sähköenergiaksi voimalassa.

 

        

Straßfurt-projektin käsittelyprosessin periaate

HUBER Rumpuvälppä LIQUID on asennettu hiekanerotuksen jälkeen esiselkeytysaltaan sijaan ja se toimii osana vanhaa järjestelmää. Välpälle tulevaa virtausta valvotaan virtausmittarin ja venttiilin avulla. On erityisesti kiinnitetty huomiota siihen, että veden tulee virrata HUBER välpälle painovoiman avulla. HUBER Rumpuvälpät LIQUID asennetaan kanavaan vaakatasossa. Jätevesi virtaa välpän sisäpuolelta ulospäin. Kun vedenpinta ennen välppää on korkea ja koska välppä on asennettu vaakatasoon, voidaan välpän koko seulontapinta hyödyntää. Kun pinta ennen välppää nousee, muodostuu välpän mesh-verkon pinnalle välpematto. Välpematto saa aikaiseksi petisuodatusefektin, partikkelit jäävät siihen, myös ne jotka ovat paljon pienemmät, kun mesh-verkon ruudun aukko. Kun pinta ennen välppää nousee korkeimmalle tasolle, puhdistetaan välpän pinta. Hienovälpe (etuselkeytysliete) poistetaan seulan pinnalta ja se kertyy välpän keskellä olevaan kaukaloon, josta se poistuu painovoiman avulla lietteen tiivistimeen. Gravitaatiotiivistimellä tiivistetty liete pumpataan joko mädättämöön tai vaihtoehtoisesti edelleen HUBER S-Disc Levytiivistimeen. Myös muodostunut ylijäämäliete tiivistetään HUBER Levytiivistimellä S-Disc ennen pumppaamista mädättämöön.

csm_drumscreen_liquid_skizze_.jpgcsm_skizze_trommelsieb_liquid_LIQUID.jpg

HUBER Rumpuvälppä LIQUID

Project Spaichingen

Kaupunki Spaichingen on Tuttlingen alueen kolmanneksi suurin kauppakaupunki, kauppahalleineen ja toreineen. Kaupunki sijaitsee Dreifaltigkeitsberg vuoren juurella Prim-joen varrella. Prim-joki on Baden-Württembergissä virtaavan Neckar-joen sivujoki ja se virtaa Albutrauf-vuoren järkkää rinnettä pitkin. Vuoret Dreifaltigkeitsberg ja Heuberg kuuluvat Tonavan vuorten kansallispuistoon.

Spaichingenin kaupungin jätevedenpuhdistamon kapasiteetti on ALV 17 000 ja siellä käsitellään Spaichingenin ja Balgheimin alueen kunnallista- ja teollisuuden jätevesiä. Puhdistamolla on anaerobinen lietteen stabilointiprosessi ja mädättämö. Maksimi virtaus tulva-aikana puhdistamolle voi olla 175 l/s. Kun suunniteltu laajennus on valmis, voi puhdistamo käsitellä 225 l/s. Puhdistamolla on Imhoff-säiliö, jotka käytetään esiselkeyttimenä. Imhoff-säiliö on saavuttanut kapasiteettinsa rajan, se tarkoittaa, että se suoriutuu tehtävästään kuivan sään aikana ja toimii näin myös tulevaisuudessa, mutta tulva-aikana se ylikuormittuu. Tämän takia aloitettiin suunnittelu ongelman ratkaisemiseksi ja kapasiteetin lisäämiseksi 50 l/s. Monista eri vaihtoehdoista keskusteltiin.

Ensimmäinen vaihtoehto oli rakentaa 2-linjainen esiselkeytysallas ja sulkea Imhoff-säiliö. Puhdistamon alueella olisi ollut tarpeeksi tilaa tämän vaihtoehdon toteuttamiseksi, mutta Imhoff-säiliöstä ei oikeastaan haluttu eroon, koska se toimi hyvin kuivan sään aikana ja tästä syystä etsittiin vielä muita vaihtoehtoja.

Hiilen hienoerotus mekaanisella HUBER Rumpuvälppä LIQUID:llla osoittautui sitten kaiken kaikkiaan taloudellisimmaksi ratkaisuksi. Käyttämällä rumpuvälppä LIQUID:ia (jonka kapasiteetti on 100 l/s normaalikäytöllä) voidaan Imhoff säiliön kuormaa vähentää suurten virtausten aikana ja tasata koko puhdistamon käyttövarmuutta. Puhdistamon kapasiteetin lisäyksestä huolimatta, voidaan Imhoff säiliö edelleen käyttää optimaalisella tavalla ja riippuen virtauksesta käynnistetään myös HUBER Rumpuvälppä LIQUID laite, jotta saavutetaan vaaditut puhdistusvaatimukset. Tämä projektin yksi erikoispiirre on, että HUBER Rumpuvälppä LIQUID tullaan asentamaan vanhaan ilmastusaltaaseen, jota ei enää tarvita. Säiliöön rakennetaan myös erillinen rakennus, jolla taataan hyvät työolosuhteet. Virtaus säädetään hiekanerotuksen jälkeen asennetun virtausmittarin ja säätöventtiilin avulla ja vesi virtaa HUBER Rumpuvälppä LIQUID:lle painovoiman avulla.

Spaichingen-projektin käsittelyprosessin periaate

Jätevesi virtaa virtauslaatikkoon asennetun HUBER Rumpuvälppä LIQUID välpän sisäpuolelta ulkopuolelle (ks yllä olevat kuvat). Jätevesi syötetään painovoiman avulla välpälle, joka on asennettu hiekanerotuksen jälkeen. Kun pinta ennen välppää nousee, muodostuu välpän sisäpinnalle suodattava välpematto. Hieno välpe (etuselkeytysliete) poistetaan välpän pinnalta ja kerätään välpän sisäpuolella olevaan kaukaloon, josta ne siirretään HUBER Välpepesuri WAP® liquid:lle. Tällä käsittelyllä voidaan esikäsittelylietteen kuiva-ainepitoisuus määritellä vapaasti. Epäkeskoruuvipumppu pumppaa mekaanisesti tiivistetyn lietteen tasaussäiliöstä mädättämöön. Syntynyt ylijäämäliete sekoitetaan Imhoff-säiliöstä tulevan etuselkeytyslietteen kanssa tai käsitellään vaihtoehtoisesti staattisessa tiivistämössä enne siirtoa mädättämöön.

Projektit Straßfurt ja Spaichingen ovat rakennusvaiheessa ja ne otetaan käyttöön kesällä 2018. Molemmat puhdistamot ottavat seuraavan askeleen eteenpäin HUBERin kanssa kohti tulevaisuuden puhdistamoita.

 

© Copyright - Hydropress HUBER AB – Ympäristötekniikka – Jätevedenkäsittely