Esikäsittely Nastola

Ajankohtaista Yritys Tuotteet Esitteet Huolto Sovellukset Prosessikaaviot Yhteystiedot Henkilöstö Tietosuoja- ja yksityisyydensuojan periaatteet
header_bottom

Yhteystiedot

Hydropress HUBER AB
Suomen sivuliike

Hankasuontie 9

00390 Helsinki


icon.tel  0207 120 620
icon.fax  0207 120 625

 

icon.mail  info@huber.fi

Ruotsi

www.hubersverige.se

Norja

www.huber.no

Viro

www.huber.ee

Liettua

www.huber.lt

Esikäsittely Nastola

Sakokaivolietteen vastaanotto ja hiekanpesu Nastolan jätevedenpuhdistamo

Vuonna 2010 toteutettiin Nastolan jätevedenpuhdistamon saneeraus. Toimitimme puhdistamolle Ro3.1 sakokaivolietteen vastaanottoasema sekä RoSF4 hiekanpesurin tehostamaan puhdistamon toimintaa.

Ro3 nastolaSakokaivolietteen vastaanottoaseman kapasiteetti on 100 m3/h kiintoainespitoisuudeltaan 2-3 % sakokaivolietettä. Hiekanpesurin kapasiteetti on 8 l/s hiekkavesiseosta.

Sakokaivolietteen vastaanottoasema sijaitsee puhdistamoalueen reunalla omassa rakennuksessaan. Sakokaivolietekuormien tuonti ei siis häiritse muuta toimintaa puhdistamo-alueella. Rakennuksen alla on vastaanottosäiliö sakokaivolietteelle, josta se pumpataan jätevedenpuhdistamon prosessiin.


Vastaanottopisteeseen kuuluu itse vastaanottoaseman lisäksi tuojantunnistus, jolla sakokaivolietteen tuojat tunnistautuvat ennen kuorman purkamista. Tieto tuojasta, ajankohta, tuotu laatu ja tuotu määrä siirtyvät tuojantunnistuskeskuksesta valvomoon väylää myöten laskutusta ja arkistointia varten. Lisäksi tuojille tulostuu kuitti tuodusta kuormasta. Tuojantunnistuspaneeli on mitoitettu 32 tuojalle, järjestelmää voidaan tarpeen mukaan kasvattaa suuremmalla määrälle tuojia, jos tarvetta ilmenee.

Sakokaivolietteenvastaanottoasemassa on tulolinjassa ennen varsinaista Ro1 hienovälppää kiviloukku, joka erottaa suurimmat kivet ja muut isot ja painavat kappaleet tuodusta sakokaivolietteestä. Tämä lisää vastaanottoaseman tehokkuutta. Lisäksi Ro1 välpässä on sisäänrakennettu välppeenpesuri IRGA, jolla pestäänjälkeen välppeestä orgaanista ainesta pois, sekä sisäänrakennettu välppeen puristin, jolla puristetaan välppeestä vesi pois pesun . Nämä toimenpiteet vähentävät kaatopaikalle poiskuljetettavan välpejätteen määrää ja pestyä välpettä on helpompi puristaa. Puristetun välppeen kiintoainepitoisuus on noin 30 – 35 % TS. Puristuksen jälkeen välpe tippuu säkkisukkaan. Säkkisukka estää myös hajujen leviämistä rakennuksen sisällä.

RoSF4 hiekanpesuri

RoSF4 NastolaHiekanpesua varten puhdistamolle hankittiin hiekanpesuri.
Puhdistamolla hiekka/vesiseos pumpataan hiekanerotuksesta hiekanpesurille. Hiekanpesurin kapasiteetti on 8 l/s hiekkavesiseosta. Hiekanpesuri pesee tehokkaasti organisen aineksen pois hiekasta. Orgaaninen aines hiekkapesurista johdetaan tuloveden ja pesussa käytetyn veden avulla takaisin puhdistamon prosessiin.

Pestyn hiekan hehkutushäviö on < 3 %. Tällöin puhdistamolta ei tarvitse kuljettaa orgaanista jätettä kaatopaikalle vaan se voidaan käyttää puhdistamon biologisessa prosessissa hyväksi. Hiekanpesurin jälkeen jätelavalle tulee vain pestyä puhdasta hiekkaa. Yleisesti RoSF4 Hiekanpesurin käyttöönoton jälkeen poiskuljetettavan hiekan/orgaanisen aineksen määrä vähenee noin 1/10 osaan.

Hiekanpesuria ohjataan omalla ohjauskeskuksella, josta tiedot siirtyvät valvomoon. Ohjausparametrien muuttaminen tapahtuu suomenkieliseltä kosketusnäytöltä.

© Copyright - Hydropress HUBER AB – Ympäristötekniikka – Jätevedenkäsittely