Ekokem Oy Ab, Ympäristö- ja jätepalvelut

Ajankohtaista Yritys Tuotteet Esitteet Huolto Sovellukset Prosessikaaviot Yhteystiedot Henkilöstö Tietosuoja- ja yksityisyydensuojan periaatteet
header_bottom

Yhteystiedot

Hydropress HUBER AB
Suomen sivuliike

Hankasuontie 9

00390 Helsinki


icon.tel  0207 120 620
icon.fax  0207 120 625

 

icon.mail  info@huber.fi

Ruotsi

www.hubersverige.se

Norja

www.huber.no

Viro

www.huber.ee

Liettua

www.huber.lt

Ekokem Oy Ab, Ympäristö- ja jätepalvelut

Suomen suurin jätehiekan käsittelylaitos, Ekokem-Palvelu Oy

Pääkaupunkiseudulla, Pohjois-Espoossa sijaitsee Ekokem yhtiön jätehiekan käsittelylaitos, jonka on toimittanut Huber SE.

Ekokem tarjoaa asiakkailleen materiaali- ja energiatehokkuutta parantavia kierrätys-, hyötykäyttö- ja loppusijoitusratkaisuja sekä maaperänkunnostuksen ja ympäristörakentamisen palveluja kattavasti ympäri Suomen. Ekokemin liiketoiminta on jaettu kolmeen alueeseen: Käsittelykeskukset, Ympäristörakentaminen, Ympäristö- ja jätepalvelut sekä Energia ja vesi.

Yritys tarjoaa mm. seuraavia palveluja:

  • loka-, erotus-, sadevesi- sekä muiden
  • kaivojen tyhjennyksiä ja pesuja
  • erilaisten putkien ja viemäreiden avauksia, puhdistuksia ja sulatuksia
  • kanaalien ja tunneleiden puhdistustöitä
  • tulppauksia ja ohituspumppauksia, kuivanapitoa
  • 30-2000 mm putkien TV-kuvauksia
  • kuivatavaran, hiekan ja soran suurtehoimurointia ja soran puhallusta
  • viemäreiden ja putkistojen saneerauksia
  • kaivojen saneerauksia
P1200001.JPG

Suunnitelma ja tavoite

Yhtiössä päätettiin syksyllä 2002 perustaa jätehiekan käsittelylaitos. Laitoksessa puhdistettaisiin sade- ja hiekanerotuskaivojen-, viemäreiden- ja autonpesupaikkojen hiekat, sekä lakaisuhiekkaa. Tavoitteena oli että kaikki yrityksestä ulos lähtevät tuotteet/jäte olisi niin puhdasta että ne voidaan luokitella hyötyjätteeksi ja käyttää esim. maanparannukseen.

Projekti lähti käyntiin nopeasti ja heinäkuussa 2003 laitos käynnistettiin.

Hiekankäsittely

Eerola 2.jpg

Autot tyhjentävät kuormansa säiliöihin, joiden alla on vaa’at, jotka punnitsevat tuodun määrän.

Eerola 3.jpg

Hiekat nostetaan vastaanottosäiliöstä kauko-ohjattavan nostolaitteen avulla,

Eerola 4.jpg

ja tiputetaan HUBER RoSF 7 vastaanottosäiliöön, jonka pohjalla on kuljetusruuvi.

Eerola 5.jpg

RoSF9 pesurummussa hiekasta erotetaan > 10 mm tavara ja hienompi hiekka poistuu hiekkakaivoon.

Kivet ym >10 mm aines pestään RoSF13 karkean aineksen pesurissa ja kerätään säiliöön.

Eerola 7.jpg Eerola 6.jpg

Hieno < 10 mm hiekanjyvät pumpataan hiekkakaivosta RoSF4 hiekanpesuriin, jossa hiekasta pestään pois orgaaninen aines.

Eerola 9.jpg Eerola 8.jpg

Pesty ja kuivattu hiekka poistetaan hiekkalavalle. Kaikki laitokselta poistuva hiekka- ja kiviaines käytetään maanparannukseen.

Vedenkäsittely ja -kierrätys

Prosessiin tuleva ja prosessissa käytettävä vesi välpätään Ro2 seulavälpällä, jonka säleväli on 1 mm. Välppäjäte on ainoa jäte, jota ei voida käyttää hyötyjätteenä sillä se saattaa sisältää muovia yms joka ei ole maadu.

Eerola 12.jpg Eerola 11.jpg

Välpätty vesi johdetaan tuubiflokkulaatoriin, jossa veteen lisätään kemikaaleja ja polymeeriä ja siitä edelleen flotaatiolaitteeseen.

Puhdistettu vesi käytetään hiekanpesurummussa, hiekanpesurissa ja karkean aineksen pesurissa pesuvetenä ja kierrätetään taas uudestaan välpättäväksi ja flotaatioon. Kierrätysveden säiliöstä valuu ylivuotona ylimääräistä puhdistettua vettä kunnalliselle puhdistamolle.

Eerola 10.jpg

Lietteenkäsittely

Flotaatiolaitteessa laskeutunut liete saostetaan polymeerillä ja kuivataan RoS3 lietteenkuivaimella.

Eerola 13.jpg Eerola 14.jpg

Kuivatun lietteen kuiva-ainepitoisuus on 65-70% ja liete käytetään kaatopaikalla verhoiluun.

Tavoitteen toteutuminen

Yhtiöissä on tehty yhteistyötä eri viranomaisten kanssa, sen eteen että edellä mainitut jätteet käsiteltäisiin niin, että ne voidaan ympäristöystävällisesti käyttää hyötyjätteenä.

Syksyllä 2004 Pirkanmaan ympäristökeskus luokitteli lietteen ja välppäjätteen kaatopaikkakelpoisiksi jätteiksi. Kaikki hiekka- ja kiviaines käytetään maanrakennuskohteissa täyttömaana.

Joulukuussa 2004 tämä hiekankäsittelylaitos sai Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnalta luokituksen ”hyötyjätelaitos”, mikä tarkoittaa että laitokselta tuleva jäte otetaan vastaan kaatopaikalla hyötyjätteenä, eli se voidaan käyttää täyttö- ja verhoilutarkoituksessa.

Laitos ei käytä lainkaan verkostovettä vaan puhdistaa ja kierrättää tulevan jäteveden.

HIEKANKÄSITTELYLAITOS NUMEROINA

Laitos voi ottaa vastaan 12 000 tn jätettä/vuosi. Ensimmäisenä vuonna otettiin vastaan 6 200 tn. Talvikuukaudet ovat hiljaisempia, mutta toukokuusta lokakuuhun määrät ovat suuret.

Laitokselle tuleva jäte jakautuu seuraavasti:

- 10-15 % vettä

- 70-80 % hiekkaa, jonka raekoko on 0,2 – 10 mm

- 5-10 % karkeaa kiviainesta

- 6-10 % lietettä

- 2-4 % välpettä

Siltä osin kuin laitos ei tarvitse kierrätysvettä, viemäröityy kierrätysveden säiliöstä osa ylivuotona kunnalliselle puhdistamolle. Kunnallisen jätevesilaboratorion mukaan on tämän laitoksen jätevedestä tutkittu seuraavaa:

raja-arvot

Biologinen hapenkulutus

BOD7 < 100 02/mg/l

210 mg/l

Kiintoainepitoisuus

SS < 150 mg/l

290 mg/l

Kokonaisforsfori

Pkok n 2 mg/l

7,7 mg/l

Kokonaistyppi

Nkok n 20 mg/l

50 mg/l

Lähtevän karkean aineksen kuiva-ainepitoisuus on > 99% ja hiekan kuiva-ainepitoisuus on >98%. Hehkutushäviö kuivatussa hiekasa on < 5%. Kuivaun lietteen kuiva-ainnepitousuus on 65-70%.

© Copyright - Hydropress HUBER AB – Ympäristötekniikka – Jätevedenkäsittely