Hydropress Huber AB Suomi – Jäteveden käsittely

Ajankohtaista Yritys Tuotteet Esitteet Huolto Sovellukset Prosessikaaviot Yhteystiedot Tapahtumat
header_bottom

Yhteystiedot

Hydropress Huber AB
Suomen sivuliike

Hankasuontie 9

00390 Helsinki


icon.tel  0207 120 620
icon.fax  0207 120 625

 

icon.mail  info@huber.fi

Ruotsi

www.hubersverige.se

Norja

www.huber.no

Viro

www.huber.ee

Hydropress Huber AB Suomi – Jäteveden käsittely

Vesi tarkoittaa elämää

"Mikään muu yksittäinen toimenpide ei voisi säästää enemmän henkiä ja vähentää sairauksia kuin puhtaan veden toimittaminen ja riittävän sanitaation järjestäminen kaikille maailman ihmisille"
- Kofi Annan (YK:n pääsihteeri 1997 - 2006)

Ympäristötekniikka, Jäteveden käsittely, Prosessiveden käsittelyYmmärrämme että emme voi ratkaista maailman vesiongelmia, mutta olemme päättäneet antaa panoksemme tarjoamalla sopivia konsepteja ja tuotteita, jotka auttavat pääsemään lähemmäs tavoitteita.

On olemassa Ratkaisu melkein jokaiseen ongelmaan - Meidän pitää vain löytää ja käyttää se HUBER SE perustettiin Saksassa 135 vuotta sitten ja palvelee asiakkaitaan tänään 50 maassa omien tytäryhtiöiden, toimistojen ja edustajien kautta. Yrityksen toimialana on ympäristötekniikka, erityisesti veden- ja jätevedenkäsittely. Laatua tiedostavana valmistajana Huber päätti jo vuosia sitten käyttää valmistusmateriaalina ainoastaan ruostumatonta terästä ja on vuosien saatossa kerännyt laajan tietotaidon ruostumatoman teräksen käytöstä veden- ja jätevedenkäsittelyn alalla tavittavien koneiden ja laitteiden valmistuksesta.


HUBERin välppeenkäsittelyjärjestelmät

Välpettä syntyy ensisijaisesti jätevedenkäsittelyssä seulojen ja välppien kautta (puhdistamoilla, pumppaamoissa jne.) ja se koostuu pääasiassa kotitalousjätteistä, ulosteperäisestä aineksesta, paperista ja mineraalisista aineksista. Tuotetun välppeen määrä on riippuvainen välpän erotustehokuudesta, viemäriverkostosta ja siitä kuinka monta pumppuasemaa on ennen välppeen talteenottoa.

Veden määrä kunnallisen puhdistamon välppeessä vaihtelee tyypillisesti 90% ja 75% välillä, riippuen käytössä olevasta välpästä ja välppeen sisältämä orgaanisen aineen määrä on noin 90% kuiva-aineesta.

Johtuen välppeen korkeasta vesipitoisuudesta, epäyhtenäisestä sisällöstä ja epäesteettisestä ulkonäöstä, täytyy se käsitellä ennen poiskuljetusta. Parhaat välppeen esikäsittelylaitteet ovat välppeenpesurit, jotka pesevät pois ulosteperäisen- ja orgaanisen aineksen. Pesu tapahtuu lisäämällä pesuvettä ja mekaanista energiaa.

Pesun jälkeen välpe puristetaan, jotta huomattava osa vedestä saadaan poistettua pestystä välppeestä. Koska pesussa saadaan poistettua ulosteperäinen aines, on välpe helpompi puristaa ja näin saavutetaan parempi kuivaustulos.

Valitusta pesuprosessista ja laitteesta riippuen voidaan jopa 80% paino- ja tilavuusvähennys saavuttaa. Painonvähennys supistaa poiskuljetettavan välppeen tilavuutta ja tällä on suora vaikutus kuljetuskustannuksiin.

Lue lisää välppeenkäsittelystä


Säästä rahaa Huber hiekanpesurilla Coanda RoSF4

Esimerkki: Turun Seudun Puhdistamo Oy, Kakolanmäen jvp

Tilanne

Jäteveden sisältämä hiekka erotetaan yleensä hiekanerotusaltaissa. Hiekka voidaan pumpata sitten hiekanerotuksesta hiekanlajittimeen (esim ruuviin), joka poistaa kiintoainetta. Hiekanlajittimesta poistetun hiekan hehkutushäviö saattaa vaihdella 10- 80% välillä sekä hiekanerotuksen kiintoaineen vesipitoisuus on myös korkea (50 - 80%).

Ratkaisu

Huber Coanda RoSF4 hiekanpesuri yhdistää hiekan erotuksen ja pesun yhteen kompaktiin laitteeseen. Hiekan, orgaanisen aineen sekä veden sekoitus syötetään hiekanpesurissa olevaan pyörrekammioon, josta sekoitus virtaa Coanda Tulip-virtauksen jakolevyn kautta laitteen sisään. Virtaus muuttuu tasaiseksi vaakasuoraksi virtaukseksi, jossa virtausnopeus laskee 1/10 sisääntulovirtauksesta. Hiekanpesurin erinomainen Coanda-virtausmalli takaa >95% erotuksen hiekanjyville, joiden halkaisija on 0,20-0,25 mm.

Lue lisää Kakolanmäen projektista

| Share

© Copyright - Hydropress Huber AB – Ympäristötekniikka – Jätevedenkäsittely